PMYO - BEKÇİ - PAEM - POMEM Parkur Hazırlık

Telefon İle Ulaşın

+05546439202

E-Mail Adresimiz

[email protected]

Polis olabilme şartları artık değişti

Polis olabilme şartları artık değişti

Polisliğe giriş yönetmeliği değişti.. 

Polis meslek eğitim merkezi giriş yönetmeliği değişti.Artık polis olabilmekte kpss çok etkili olacak. yüzbinlerce aday sınava çağrılmayacak. Üniversite sınavının etkisi artırılacak. Torpillerin önüne geçilmesi hedefleniyor.  
Evet yanlış duymadınız 21 aralık 2021 tarihinde resmi gazetede yayınlanan genelgeye göre artık polis olma şartları değişti.Daha çok askeriye alımlarına benzetilen sistem için polis adayları şaşkınlık içerisinde beklemekte. Katsayı ve çarpan yöntemi uygunlanacağı resmi  gazetede yayınlandı ama nedir bu haberin detayları. ? askeri sistemdeki alımla ne gibi farklar benzerlikler var? Herkesin merak ettiği bilgileri sizlerle paylaşacağız.
 Polis olabilme hayalinin daha da zorlaştığı bu kararnamede adayların kpss ye sıkı  bir şekilde hazırlanması gerekecek.sınava çağıralacak adayları kpss sıralamasına göre başvurulardaki yani en yüksek puandan başlanarak çağırılacaklar.ön lisansa 2.500 kişi alınacaksa 10 katı yani 12.500 kişi çağırlacak.Lisans adayları içinse örneğin 7500 kişi alınacaksa teşkilata 75.000 kişi sınava çağrılacak. Resmi gazetede yayınlanan polis olabilme şartları ve Polis meslek yüksekokuluna girebilme şartları yani değişmiş vaziyette.
resmi gazetede belirlenen diğer polislik şartları şu şekilde:
 
21 Aralık 2021 SALI Resmî Gazete Sayı : 31696
YÖNETMELİK
İçişleri Bakanlığından:
POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ GİRİŞ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/6/2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Başvuruların hangi tarihler arasında ve nereye yapılacağı ile başvuru tarihlerinin değiştirilmesi veya süresinin uzatılmasına ilişkin hususlar her dönem için Başkanlıkça belirlenir.”
 “(2) Adayların ön başvuruları, elektronik ortam üzerinden alınır.
(3) Adayların KPSS taban puanı ve puan türü Bakanlık onayıyla belirlenir. İlan edilen KPSS taban puanına göre yeterli sayıda başvurunun olmadığı durumlarda, taban puanı Bakanlık onayıyla değiştirilebilir. Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
6/6/2015 29378
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 31/3/2017 30024
2- 20/1/2018 30307
3- 24/5/2018 30430
4- 3/9/2018 30524
5- 19/1/2019 30660
6- 8/11/2019 30942
7- 24/4/2020 31108
8- 23/1/2021 31373
 
 
21 Aralık 2021 SALI Resmî Gazete Sayı : 31696
YÖNETMELİK
İçişleri Bakanlığından:
POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI GİRİŞ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/5/2008 tarihli ve 26879 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, aynı maddenin mülga ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“Başvuruların hangi tarihler arasında ve nereye yapılacağı ile başvuru tarihlerinin değiştirilmesi veya süresinin uzatılmasına ilişkin hususlar her dönem için Başkanlıkça belirlenir.”
“(2) Adayların ön başvuruları, elektronik ortam üzerinden alınır. Eksik bilgi ve belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular ile başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.”
“(3) ÖSYM tarafından o yıl içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında; Bakanlık onayı ile belirlenen puan türü ya da türlerinden ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz.
(4) Başvuruda bulunan adaylardan Başkanlıkça belirlenen miktarda sınav ücreti alınır. Ücretler Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılır. Şehit ve vazife malulü eş ve çocuklarından sınav ücreti alınmaz.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
17/5/2008 26879
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
1- 23/6/2010 27620
2- 20/5/2011 27939
3- 3/4/2012 28253
4- 26/3/2013 28599
5- 25/6/2014 29041
6- 6/6/2015 29378
7- 31/3/2017 30024
8- 20/1/2018 30307
9- 24/5/2018 30430
10- 3/9/2018 30524
11- 8/11/2019 30942
12- 24/4/2020 31108
13- 4/2/2021 31385