PMYO - BEKÇİ - PAEM - POMEM Parkur Hazırlık

Telefon İle Ulaşın

+05546439202

E-Mail Adresimiz

[email protected]

POMEM

POMEM

POMEM NEDİR ? 

 
       Polis Moral Eğitim Merkezi nin kısaltılmışı anlamına gelen POMEM kelimesi, Emniyet Genel Müdürlüğünün Polis ihtiyacını karşılayabilmesi için düzenlemiş olduğu sınavlarda başarılı olan adayların eğitim gördüğü okulların adıdır. Bu okullar (pomem) polis akademisine bağlı olup üniversite mezunu türk vatandaşlarına polis olabilmek için eğitim vermektedir. Bu okullardan yani POMEM (Polis Moral Eğitim Merkezleri) den  başarıyla mezun olan pomem adayları devlet memuru olarak görev yerlerine atanırlar. Bildiğiniz üzere polis olabilmek için eskiden lise mezunu, ortaokul mezunu,hatta ilkokul mezunu olmak yetiyordu.Eğitimi seviyesinin yükselmesi zamanın şartlarının değişmesi polisliğe verilen önemin artması ile birlikte  EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) polis ihtiyacını karşılayabilmek için belirlediği eğitim seviyesi artık üniversite mezunu.Evet yanlış duymadınız! Polis olabilmek için üniversite mezunu olmalısınız.Pomem kelimeside tamda burada ortaya çıkıyor.POMEM yani polis moral eğitim merkezi bünyesine aldığı öğrencileri üniversite mezunlarından seçmektedir.Sadece mezun olmak yetiyormu? Tabiki hayır.. Yazımızın devamında polis olabilmek için yani pomem de eğitim alabilmek için hangi yeterliliklere sahip olmamız gerekiyor ana bakacağız.

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI:

Öncelikle şunu belirtmek istiyorum sadece üniversite mezunlarımı polis olabilir? bunun cevabıda hayır. liseden sonra da  polis olabilirsiniz. onun ismi ise PMYO yani POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU onu başka yazımızda inceleyeceğiz.Karıştırmayalım POMEM farklı birşeydir PMYO farklı bir şeydir.Birde PAEM var ama aklınızı karıştırmak istemiyorum.Bu yazımızda pomem başvuru şartlarını inceleyeceğiz.

NEDİR POMEM BAŞVURU ŞARTLARI?
T.C vatandaşı olmak
Lisans veya Önlisans mezunu olmak
lisans mezunları için kpss den 60 ve üzeri almak.
önlisans mezunları için kpssden 70 ve üzeri almak gerekmektedir.
Sabıka kaydının olmaması gerekli
POLİS AKADEMİSİNDEKİ YAZI ŞU ŞEKİLDE:


POMEM başvuru yapacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır.

1- TC VATANDAŞI OLUNMALI
2) Önlisans veya lisans mezunu olmak gerekli

c) KPSS SINAVINDA o senenin taban puanını geçmek gerekli
ç)Emniyet personeli şehit ve gazi yakınlarının kpss puanlaması daha düşük tutuluyor.
d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak, (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)
e) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
f) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
Söz konusu yönetmeliğin ilgili maddelerinde POMEM’lere alınacak öğrencilerin boy ve kilo şartları aşağıda belirtilmiş, diğer hususlar için Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğini inceleyiniz.    
    “Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön Lisans programına alınacak öğrencilerin boyları en az erkeklerde 167 cm, kadınlarda 162 cm olacaktır.”
    “Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön lisans programına alınacak öğrencilerin; herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18.00 (dahil) ile 27.00 (dahil) arasında olanlar öğrenciliğe kabul edilir.”

-) pomem adayı evli ise eşinin:
          
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
ğ) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
h) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak, (sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday kendi el yazısı ile durumunu belirtecektir.)
ı) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak, 
i) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
k) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
l) Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak.

POMEM BAŞVURU BELGELERİ


İnternetten ön başvuru yapan ve şahsen başvuru ve sınav için çağrılan adayların getirmesi gereken belgeler;
a) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı, (sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday 11 haneli T.C. kimlik numarasını ve bu kimlik numarasının kendisine ait olduğunu el yazısı ile ilgili satıra yazacaktır.)
b) Sınav başvuru dilekçesi, tam ve eksiksiz olarak doldurulacaktır.(sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, sınav başvuru dilekçesi  www.pa.edu.tr adresinden indirilecektir.)
c) Aday Sağlık Bilgilendirme Formu, tam ve eksiksiz olarak doldurulacaktır. (sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, aday sağlık bilgilendirme formu  www.pa.edu.tr adresinden indirilecektir.)
        
ç) Adayların Fiziki Yeterlilik Sınavı Parkuruna Katılmasına Engel Sağlık Probleminin bulunmadığına dair beyanı, (sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, söz konusu evrak www.pa.edu.tr adresinden indirilecektir.)
 
d) Önlisans, lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi, (Yabancı Ülkeden alınan önlisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)

e) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
f) Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf,
g) Kendisi ve evli ise eşinin sabıka kaydı olmadığını ifade eden yazılı beyanları, (sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday kendi el yazısı ile kendisinin ve evli ise eşinin sabıka kaydı durumunu yazacaktır.)

ğ) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi, (Eğer yaş tashihi yaptırmış iseniz, yaptırdığınız yaş tashihinin tarihini gün-ay-yıl olarak yazınız. Kesinleşmiş Mahkeme Karar tarihi yazılacak ve tasdikli mahkeme kararı başvuru sırasında teslim edilecektir.)
h) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü olanların Eş veya Çocuklarından, Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığınca verilen şehitlik veya vazife malullük belgesinin Kurumca onaylı örneği,  
ı) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,
i) Sınav Giriş Belgesi,
 
j) Erkek adaylar için terhis, tecil veya askerlik durum belgesi.

UYARI: Aranılan nitelikleri taşıyan ve istenen belgeleri getiren adayların şahsen başvuruları alınır. Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.
 
KAYNAK: POLİS AKADEMİSİ