PMYO - BEKÇİ - PAEM - POMEM Parkur Hazırlık

Telefon İle Ulaşın

+05546439202

E-Mail Adresimiz

[email protected]

POMEM MÜLAKAT SORULARI 1.BÖLÜM

Mülakat Soruları

1) Türkiye haricinde bildiğiniz birkaç ülkenin başkentini söyleyiniz.
İspanya-Madrid Fransa-Paris Avusturya-Viyana İrlanda-Dublin
2) Çevre bilimi açısından 'geri dönüşümün faydaları' nelerdir?
Çevresel faydaları,Tarımsal faydaları,Sınırlı kaynakları faydası,Ekonomik faydaları,İş gücüne faydaları
3)Hukuki tanımlamaya göre 'Butlan' nedir?
Hukuki işlemlerin geçersizliği(hükümsüzlüğü)hallerinden biridir.batıl bir hukuki işlem,bunu yapan taraf ve tarafların
amaçlanan hukuki hüküm ve sonuç meydana getirmeyen bir üşlemdir.Butlan=Hükümsüz İşlem
4)Şanlıurfa nın Suruç ilçesinde bomba patladı.En az 30 kişi hayatını kaybetti ve cok sayıda yaralı var.
Yukarıda yazılı olan bu olay gerçekte yaşanmış mıdır?
Evet yaşanmıştır.
5)'Kültürel Şok' nedir?
Kendi kültür ortamından başka bir kültür ortamına katılan bireylerin yaşadıkları bunalım ve uyumsuzluk durumu
6)Atmosferin en alt tabakasına ne ad verilir?
Troposfer
7)'Fikri İçtima' nedir?
Türk ceza kanununun 44. mad. işlediği bir fiile birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet veren kişi bunlardan
en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılır.
8)Alfabemizde baştan ve sondan sayıldığında sırası aynı olan harf hangisidir?
---L---
9)Almanya'nın başkenti neresidir?
Berlin
10)Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin ekimi ve üretimş Tarım Bakanlığının belirlediği yerlerde özel izinle yapılmaktadır?
a-Arpa
b-Buğday
c-Haşhaş
d-İncir
Haşhaş:Amaç dışı kullanımı engellemek için
11)'Etkin Pişmanlık' nedir?
Kişinin işlediği suçtan dolayı özgür iradesi ile suçundan pişman olmasıdır.
12)'Meclis Soruşturması'nedir?
Başbakan ya da bakanlar hakkında TBMM üye tam sayısınınn en az onda birinin vereceği önerge ile soruşturma açılması iste-
nebilir.Meclis bu istemi en geç bir ay içinde görüşür ve gizli oylama ile karara bağlar.
13)'İnsan Hakları'genel olarak ne ifade eder?
Tüm insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlüklere denir.İnsan hakları dil,din,ırk,cinsiyet,etnik köken ayrımı gözetmeksizin
tüm insanların eşit yararlanabileceği haklardır.
14)Kentsel Dönüşümün faydaları nelerdir?
Riskli yapıların tespit edilmesi
Çarpık yapılaşmanın önüne geçmek
Kennteki sorunlu alanları ve bunları daha yaşanabilir sağlıklı hale getirmek
Ekonomik ömrünü tamamlamış binaların değişimi ile günümüz standartlarına getirmek
15)Ölen bir kişinin mallarının toplamına hukukta ne ad verilir?
Miras Tereke
16)'Lozan Antlaşması' ile ilgili ne düşünüyorsunuz?
Türkiye Cumhuriyeti lehine ve aleyhine konular içerir.Barış antlasmasıdır.Musul sorunu Çözülemediğinden Irak sınırı belirlenemedi.
Savaşın suçlusu olarak Yunanistan belirlendi.Türkiye Cumhuriyeti boğazlar konusunda taviz vermedi
17)Sivas ilinde yetiştirilen ve dünyaca ün kazanmış köpek cinsi nedir?
Kangal
18)Feodalite nedir?
Orta çağda özellikle Batı Avrupa da toprağı ya da üzerinde yaşayan köylüleri tek bir kimsenin malı sayan siyasal sistem.
19)'Yüksek Mahkemeler'hangileridir?
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Danıştay
Askeri yargıtay
Askeri ve Yüksek Mahkemesi
Uyuşmazlık Mahkemesi
20)Hukuk dilinde;Mahkemede tanık veya sanıkların olayla ilgili yaptıkları sözlü açıklamalara ne ad verilir?
İfade
21)'Hukukta iyi niyet' kavramını açıklanyınız?
Bir hakkın kazanılması veya bir hukuki aonucun doğmasına engel olan durumları bilmeme veya bilebilecekdurumda olmama
22)Atatürk'ü 1919 yılında İstanbul'dan Samsun'a götüren geminin adı nedir?
Bandırma Vapuru
23)Aşağıdaki Şehirlerin hangisinde sanayi daha çok gelişmiştir?
a-Konya
b-İzmit
c-Erzurum
d-Sivas
cevap b-İzmit
24)İstiklal Marşı'nın Bestecisi kimdir?
Osman Zeki Üngör
25)'Meşru Müdafaa' nedir?
Meşru Müdafaa kişinin kendisini veya başkasını yasal yavunma ve meşru savunma şeklinde koruması
26)Mermilerin ve silahların çapına ne ad verilir?
Kalibre
27)Osmanlı İmparatorluğunun zayıflamasına neden olan sebeplerden bahsediniz?
Devler idaresinin bozulması
Osmanlı toprak sisteminin bozulması
28)Yeniçeri ocağının bozulması
Muhasebe ve eğitim sisteminin bozulması
Adliye mekanizmasının çöküşü
Kapitülasyonlar
Toplumun yapısı
Gayrimüslimler
29)Ülkemizin nüfus miktarı ve nüfus yoğunluğu en fazla olan coğrafi bölgesi hangisidir?
Marmara Bölgesi
30)Toplumsal olaylar ile ilgili ne düşünüyorsunuz?
??? Kişisel Cevap
31)'Bileşik Suç'nedir?
Biri diğerinin unsurunu veya ağırlaştırıcı nedenini oluşturması nedeni ile tek fiil sayılan suç bileşik suçtur.
32)Haritalarda denizler ve göller hangi renk ile gösterilir?
Mavi
33)Mustafa Kemal Atatürk nerede doğmuştur?
Selanik
34)Bayrağımızda bulunan ay ve yıldız hangi renktedir?
Beyaz
35)Cumhurbaşkanı forsunda kaç yıldız vardır?
---16---
36)Bir durumu bildirmek,bir istek ya da dilekte bulunmak amacıyla yazılıp resmi veya özel kuruluşlara gönderilen
yazılara ne ad verilir?
Dilekçe
37)Nobel edebiyat ödülünü kazanan ilk Türk yazarımız kimdir?
Orhan Pamuk
38)'Monalisa'tablosuyla tanınan ressam?
Leonardo da Vinci
39)Türkiye'deki basın ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?Taraflı yayın yapıldığını düşünüyor musunuz?
???Kişisel cevap
40)Erkek kardeş anlamına gelen Erzurum yöresine ait bir ifade?
Dadaş
41)'Hacı Bektaş Şenlikleri' hangi ilimizde yapılmaktadır?
Nevşehir
42)Osmanlı Devletinin kuruluş tarihini söyleyiniz?
1299
43)Cumhurbaşkanı görev yapmadığı durumlarda yerine kim vekalet eder?
TBMM Başkanı
44)'Küreselleşme'nedir?
Ülkeler arası iktisadi,sosyal ve siyasal ilişkilerin gelişmesi farklı toplum ve kültürlerin inanç ve beklentilerinin
daha iyi taşınması.Ülkeler arası ilişkilerin yoğunlaşması gibi birbiriyle bağlantılı konuları içeren kavramdır.
45)Sıkıyönetim Kararını kimler verir süresi ne kadardır?
Cumhurbaşkanlığında toplanan Bakanlar kurulu.Milli güvenlik kurulununda görüşünü aldıktan sonra süresi
6 ayı aşmamak üzere yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde sıkı yönetim ilan edilebilir.
karar resmi gazetede yayınlanır.
46)Bildiğiniz terör örgütlerini açıklayınız?
FETÖ-Fethullahçı terör örgütü
DHKP-C Devrimci Halk Kuruluş Partisi
PKK-Kürdistan Halk
DAEŞ
ESED
47)Din ve devler işlerinin birbirinden ayrılmasını öngören Atatürk ilkesi hangisidir?
Laiklik
48)Mimar Sinan'ın 'Ustalık Eserim' diye nitelendirdiği cami hangisidir?
Selimiye Camii
49)Hukukun kuralları açısından 'zamanaşımı'nı izah ediniz?
Hukuk kurallarının kişilere tanıdığı hakların getirdiği yaptırımların yine hukuk kuralları ile belirlenen süreleri
aşmasıdır.
50)Osmanlı İmparatorluğunda il Halife kimdir?
Yavuz Sultan Selim
51)Türkiye sınırları içindeki en uzun nehir hangisidir?
Kızılırmak
52)Erzurum-Kars Bölgesinin Özellikleri nelerdir?
Ortalama yükselti fazladır.Kışları soguktur.Büyükbaş hayvancılık en önemli ekonomik faaliyettir
Yaz süresi kısadır.
53)Ülkemizin yüzölçümü en büyük ikinci gölü hangisidir?
Tuz Gölü
54)Telefonu kim icat etti?
Alexander Graham Bell
55)Kara Güvenliğini gerçekleştiren birimler hangileridir?
Polis
Jandarma
Türk Silahlı Kuvvetleri
56)Aşağıdakilerden hangisi Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan volkanik dağlardan biridir?
a-Hasan Dağı
b-Erciyes Dağı
c-Süphan Dağı
d-Melendiz Dağı
cevap:Süphan Dağı
57)Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlık görevlerinden biri değildir?
a-Seçimlerde oy kullanmak
b-Askerlik yapmak
c-Kanun yapmak
d-Verdi vermek
cevap:Kanun yapmak
58)Maddi ve manevi açılardan ulus ve ülke çıkarlarını herşeyin üstünde tutmak olan nasyonalizm ne olarak
ifade edilir?
Milliyetçilik
59)'Enformasyon'nedir?
Bir konu hakkında tüm bilgileri toplayıp daha sonra tüm bilgiler ışığında değerlendirme yaparak
uygun bir sonuç çıkarmaktır.
60)TBMM de toplam kaç milletvekili seçimle görev alabilir?
---550---
61)'UNİCEF'Nedir?
Birleşmiş Milletler Çocukları Koruma Vakfı
62)Hukukun yazılı kaynaklarının hiyerarşisine göre kaynaklardan hangisi en üstte bulunur?
Anayasa
63)Pastırmasıyla ünlü ilimiz hangisidir?
Kayseri
64)Başkent Ankara'da bulunan uluslararası hava limanımızın adı nedir?
Ankara Esenboğa Hava Limanı
65)Türklerin İslamiyet'e girişi hangi savaştan sonra olmuştur?
Talas Savaşı
66)2015 yılında G20 zirvesine ev sahipliği yapmış olan ülke hangisidir?
Türkiye-Antalya
67)Polisin silah kullanma yetkisini açıklayınız?
Polis kanunları 16. madde Nefsini savunmak
Başkasının ırz ve canına vuku bulan ve başka suretle men i mümkün olmayan taaruzu savmak
68)Türkiye'de bulunan akarsulardan iki tanesinin adını söyleyiniz?
Dicle ve Fırat
69)Cumhurbaşkanının görev süresi kaç yıldır?
5 yıldır
70)Bir devler memurunun çalıştığı yeri değiştirmek için yaptığı yer değişikliği işlemine ne ad verilir?
a-İzin kullanma
b-Tayin
c-Sevk
d-Emeklilik
cevap:Tayin
71)İkinci Dünya Savaşında hangi ülkeye atom bombası atılmıştır?
Japonya
72)İki denize birden kıyısı olan ilimiz hangisidir?
İzmit
73)'Ölçülülük ilkesi'Nedir?
Ölçülülük ilkesi;elverişlilik,gereklilik,orantılılık olmak üzere 3 alt ilkeden oluşur.
Elverişlilik;Başvurulan önlemin ulaşmak istenen sonuç için elverişli olma
Gereklilik;Başvurulan önlemin ulaşılmak istenen amaç gerekli olması
Orantılılık;Başvurulan önlemin ulasılmak istenen amaç arasında orantı olması
74)Bir km kaç m dir?
1000 bin metre
75)Peygamber Efendi'miz(S.A.V)'ın annesinin adı nedir?
Hz.Amine
76)'Salahiyet' nedir?
Yetki anlamına gelmektedir.Bir görevi bir kişi yasaların el verdiği imkanlara göre belli şartlarla
yürütmeyi sağlar.
77)29 Mayıs 2013 te temeli atan İstanbul 3. köprüsünün adı nedir?
Yavuz Sultan Selim köprüsü
78)Can Dündar ve Erdem Gül tutuklanmasında ne ile suçlanmıştır?
Terör örgütüne 'yardım ve casusluk'la suçlandı
79)İslam'ın şartları nelerdir?
Kelime-i şahadet getirmek
Namaz kılmak
Oruç tutmak
Zekat vermek
Hacca gitmek
80)Anıtkabir içinde hangi müzeler vardır?
Misak-ı Milli Kulesi
Anıtkabir Atatürk Müzesi
Hürriyet Kulesi
İstiklal Kulesi
Mehmetçik Kulesi
Aslanlı Yol
Sanat Galerisi
81)İnsanlığın sanat mirası içerisinde yer alan Nemrut Milli Parkı hangi ilimizde bulunmaktadır?
Adıyaman
82)Cumhuriyet hangi yıl da ilan edilmiştir?
---1923---
83)İç Anadolu Bölgesinde yer alan volkanik dağlar hangileridir?
Erciyes Dağı
Karadağ Dağı
Hasan Dağı
Melendiz Dağı
84)Baraj Gölleri çok olan bölgelerimiz neresidir?
Ege,Karadeniz,Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu
85)Yargıtay nedir?
Adliye Mahkemelerince karar verilen ve hükümlerin son inceleme merciidir.
86)'Vatan Yahut Silistre'sözü kime aittir?
Namık Kemal
87)Kurtuluş savaşında Yunan işgaline karşı oluşturulan cephe,aşağıdakilerden hangisidir?
Batı Cephesi
88)Proaktif(Toplum Destekli Polis) Polis nedir?
Toplum destekli polis bir bölgeye atanan o bölge sakinleri ve coğrafi bölgede çalışan ve yaşayan
esnaflar ile birlikte çalışmayı onlarla buluşmayı kapsayan metod.
89)'Kadir Gecesi' nedir?
Kadir Gecesi Kuran-ı Kerim in indirilmeye başladığı gecedir.
90)İlk Kadın Pilot kimdir?
Sabiha Gökçen
91)'Ara Seçim'nedir?
Türkiye Büyük Millet Meclisinde Üyeliklerde boşalma olması halinde ara seçime gidilir.Her seçim
döneminde 1 defa yapılır.
92)'İncil'Nedir?
Allah'ın Hazreti İsa'ya gönderdiği kutsal kitabın Kuran-ı Kerim deki ismi İncil'dir.
93)Peygamber Efendimiz(S.A.V) nerede doğmuştur?
Mekke
94)Avustralya Adasının en tanınmış hayvanının ismi nedir?
Kanguru
95)T.C Devleti'nde köy yönetiminin başında kim bulunur?
Muhtar
96)Hukuk dilinde 'Kast'-'Kasıt' ne demektir?
Kast,ceza hukukunda failin gerçekleştirdiği hareketi ve bunun sonuçlarını bilmesi ve istemesidir.
97)Devleti meydana getiren temel unsur nedir?
Millet
98)'Mutlak Dokunulmazlık' nedir?
Milletvekillerine,vazifelerini bir baskı altında kalmadan serbestçe ifade edebilmesini sağlamak için
verilmiş olan bir imtiyazdır.
99)Hangi kan grubu herkesten kan alabilir?
---AB---
100)Memurun tanımını yapınız?
Devler ve diğer kamu tüzel kişiliklerine genel idare esaslarina göre yürütülen asli ve sürekli kamu
hizmetlerini ifa ile görevlendirilen kişi.